Misja naszego przedszkola

Jak każde z przedszkoli, podlegające przepisom prawa Ministerstwa Edukacji Narodowej realizujemy założenia Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Proces wychowania i kształcenia dzieci na etapie przedszkolnym jest zintegrowany. Treści nauczania i treści wychowawcze przeplatają się i wiążą nierozerwalnie, co sprawia, że nauka dla dziecka jest procesem naturalnym i nieprzymuszonym. Cała sfera dydaktyczna opiera się na poznawaniu świata poprzez zabawę, a więc to, czego dzieci na tym etapie swojego rozwoju potrzebują najbardziej. Metody i formy pracy dostosowujemy do możliwości i potrzeb dzieci. Stworzyliśmy atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych dla przedszkolaków, która pozwoli na: radość z osiągania sukcesu, umiejętność współdziałania, wzajemne poszanowanie, w tym uwzględnianie niepowtarzalności każdego z wychowanków oraz uwzględnianie indywidualnych predyspozycji, umiejętności i uzdolnień dzieci.

Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Boży Domek” im. Św. Klemensa Hofbauera jest placówką katolicką, przyjmującą za podstawę działania chrześcijański system wartości głoszony przez Kościół katolicki. Naszą wiodącą misją jest kształcenie najmłodszych           w duchu ewangelicznej prawdy, uniwersalnych wartości katolickich oraz miłości do ludzi      i Ojczyzny.

Priorytetem działalności placówki „Boży Domek” jest zapewnienie opieki naszym wychowankom na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas kluczowe. Wiemy, że Rodzice muszą mieć pewność, iż oddają swoje dzieci w najlepsze ręce, dlatego od samego początku zadbamy o przyjazną i rodzinną atmosferę opartą na partnerskich relacjach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom wielu rodzin katolickich, będziemy wspierać Rodziców naszych przedszkolaków w procesie wychowawczym. Dlatego stworzyliśmy Akademię Rodzica, która ma zintegrować ze sobą rodziny naszych podopiecznych i pomóc  im            w katolickim wychowaniu dzieci.

Nasi wychowankowie będą poznać bliżej Pana Boga, zaspokajać  ciekawość poznawczą na temat otaczającego ich świata, rozpoznać swoje talenty oraz harmonijnie  się rozwijać we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Taka edukacja przygotuje ich do podjęcia z sukcesem nauki szkolnej i da solidny fundament, na którym zbudują swoją szczęśliwą przyszłość.