Nasz zespół

Ewa Matuszczak

dyrektor i nauczyciel

Jestem nauczycielem nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Rewalidacji, a także kurs kwalifikacyj-ny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej. Posiadam doświadczenie 36 lat pracy i zabawy z dziećmi w przedszkolu. Prywatnie jestem żoną od 34 lat, mamą i babcią. Obecnie formuję się w Żywym Różańcu oraz Domowym Kościele.

o. Łukasz Wójcik CSsR

Jestem obecnie Proboszczem Parafii pw św. Klemensa w Głogowie. Święcenia kapłańskie przyjąłem w roku 2006. Doświadczenie pracy z dziećmi mam na każdym szczeblu edukacji jako katecheta (również przedszkola). Uczyłem dzieci we Wrocławiu, Bardzie, Tuchowie, Karwodrzy i w Głogowie (Szkoła podstawowa nr 2). Przed rozpoczęciem nauki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie u-kończyłem we Wrocławiu studia Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, gdzie też w tym czasie angażowałem się w Duszpasterstwie Akademickim "Redemptor", co wpłynęło na wybór powołania zakonnego i kapłańskiego

Sandra Basińska

Jestem pedagogiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym, doradcą psychologiczno-pedagogicznym, ukończyłam także studia podyplomowe z logopedii. Doświadczenie w pracy z dziećmi opieram na aktywnym zaangażowaniu od wczesnej młodości w Ruch Światło-Życie, w którym animowałam grupy dziecięce i młodzieżowe, a także na pracy zawodowej w przedszkolu na stanowisku wychowawcy i logopedy. Prywatnie od pięciu lat jestem żoną, a także od ponad dwóch lat mamą. Obecnie for-muję się w Domowym Kościele, który jest ruchem skierowanym do małżeństw i rodzin.

Paulina Drankiewicz

Od dziewięciu lat jestem nauczycielem języka angielskiego. Pracowałam w gimna-zjum i przedszkolu, obecnie pracuję w szkole podstawowej. Praca z dziećmi jest moją pasją. Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Od najmłodszych lat aktywnie uczestniczyłam w formacji Ruchu Światło-Życie. Byłam również animatorem grup dziecięcych i młodzieżowych na licznych rekolekcjach. Podejmowałam również funkcję animatora muzycznego. Obecnie z całą moją rodziną formujemy się w Domowym Kościele.